انواع استانداردهای تیرآهن

انواع استانداردهای تیرآهن , تیرآهن اساسی ترین و مهمترین پروفیل ساختمان است که گاهی در پروژه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. استانداردهای تیرآهن در بازار بر اساس کشور سازنده طبقه بندی می شود. بنگاه ضایعاتی افشین , خریدار ضایعات آهن در تهران میباشد.

انواع استانداردهای تیرآهن

به طور کلی ، تیرآهن های موجود در بازار بر اساس استاندارد جهانی به سه دسته تقسیم می شوند. این استانداردها باید هنگام خرید و فروش تیرآهن به خریدار اطلاع داده شود:

تیرآهن IPE (استاندارد اروپا و ایران)
تیرآهن INP (استاندارد چین و روسیه)
تیرآهن IPB (بال پهن)

تیرآهن IPE و INP در ارتفاع ۸۰-۶۰۰ میلی متر و تیرآهن IP در ارتفاع ۱۰۰-۱۰۰۰ میلی متر تولید می شوند. تیرآهن در ساختمان ها به عنوان ستون ، خرپا ، نعل اسب دروازه ، تیرچه برای پوشاندن سقف ها و پله های لانه زنبوری استفاده می شود.

تیرآهن IPE

تیرآهن IPE این تیرآهن معمولی و استاندارد I شکل در ایران وجود دارد. این تیرآهن طبق استاندارد اروپا تولید می‌شود و ضخامت بال آن ثابت است.

بیشتر محصولات کشورهای اروپایی و ایران از این مدل هستند. برای شناسایی این تیرآهن ، باید از دو انتهای تیرآهن به آن نگاه کنید. معمولاً طراحی ساختمانهای تهیه شده توسط مهندسان کشورمان بر اساس این نوع استاندارد صورت می گیرد و این نوع تیرآهن محبوبیت بیشتری در بین مشتریان دارد.

تیرآهن‌های وارداتی موجود در بازار ایران در شرایط کنونی از هر دو نوع استاندارد در بازار ایران برخوردار می‌باشد. تیر آهن‌های IPE وارداتی اکثرا مربوط به کشورهای لهستان، اسپانیا، آلمان و نیز کشور کره می‌باشند .از انواع استانداردهای تیرآهن میباشد.

تیرآهن INP

 تیرآهن INP تیرآهن I شکل ، که ضخامت بال آن با فاصله از قالب تیرآهن ، که استاندارد کارخانه های روسیه و چین است ، کاهش می یابد. از انواع استانداردهای تیرآهن میباشد.

تیرآهن IP یا بالهای پهن

 تیرآهن IP یا بالهای پهن تیرهای تیرآهن H یا تیرهای پهن که در آنها طول بال در مقایسه با IPA تیرآهن افزایش می یابد. بالهای تیرآهن شکلی شبیه حرف انگلیسی H دارند.

توجه: نماد V نشانگر سنگین و علامت L نشان دهنده نور تیرآهن است. به عنوان مثال ، IPV مخفف تیرآهن heavy wide و IPL مخفف تیرآهن light wide است.از انواع استانداردهای تیرآهن میباشد.

ارتفاع تیرآهن به چه معنی است

ارتفاع تیرآهن به چه معنی است ارتفاع در این محصول را با علامت مشخصه h نمایش می دهند. این متغیر عبارت است از فاصله میان دو بال بر روی محور عرضی جان تیرآهن .

نمره تیر آهن به چه معنی است

نمره تیر آهن به چه معنی است نمره تیرآهن برابر با ارتفاع تیرآهن بر حسب سانتی متر می باشد.

عبارت بسته در محصول تیرآهن به چه معناست

عبارت بسته در محصول تیرآهن به چه معناست به دسته ای از شاخه های تیرآهن که دارای نمره های برابر، ویژگی ها و مشخصات یکسان می باشند بسته گفته می شود.

محموله در تیرآهن به چه معناست

محموله در تیرآهن به چه معناست به مجموعه ای از یک یا چند بسته یکسان یا متفاوت از لحاظ نمره محموله می گویند.

ناحیه دیدگاه ها غیرفعال است