نحوه بازیافت مس از ضایعات الکترونیکی


نحوه بازیافت مس از ضایعات الکترونیکی

نحوه بازیافت مس از ضایعات الکترونیکی ضایعات الکترونیکی در پنج سال اخیر دو برابر شده است یعنی از ۲۰ میلیون تن به ۴۰ میلیون تن در سال رسیده است و در سال (۱۳۹۴،۱۳۹۵ )، میزان پسماند های ضایعات الکترونیکی به ۴۴،۷ تن رسید زباله الکترونیکی به دلیل اینکه فلز هم در آن وجود دارد و دارا بودن فلز ، یک منبع غیرعادی ارزشمند است چون میتوان گفت که  تقریبا 40٪ از زباله های الکترونیکی از فلزات تشکیل شده است. باید گفت که پسماند های الکترونیکی تاثیر بسزایی در آلوده شدن محیط زیست دارند و بازیابی فلزات منجر به به وجود آمدن  مواد شیمیایی و سمی می شوند که این موضوع بسیار  نگران کننده است.

همچنین میتوان به این موضوع اشاره کرد که کشور های توسعه به کشور های در حال توسعه ضایعات الکترونیکی ارسال میکنند که این ضایعات اکثرا سوخته هستند ، و بدون نظارت کافی از مواد شیمیایی سمی برای بازیابی فلزاتی مانند مس استفاده می شود.

مس موجود در ضایعات الکترونیکی

مس موجود در ضایعات الکترونیکی مس موجود درضایعات الکترونیکی کمپلکس آمونیاکی مس حل می‌شود پس از جداشدن مایع از جامد محلول به دست آمده توسط یک فرآیند دو ، ترسیب و استخراج الکتریکی تصفیه می‌شود، به نحوی که جدایش انتخابی نقره، روی، نیکل و کبالت صورت می‌گیرد. در مرحله دوم طی استخراج الکتریکی مس یک ظرفیتی موجود در محلول تصفیه در آند اکسید شده و فلز مس بر روی کاتد می‌نشیند. در این مرحله برای به دست آوردن فرایند باید در دمای (25 درجه سانتی‌گراد) و تحت اتمسفر نیتروژن قرار بگیرند.برای بازیافت مس از ضایعات الکترونیکی و فلزات به فرایند هیدرومتالورژی نیاز داریم و توسط این فرایند صورت میگیرد.

به سبب نبود تشکیل کمپلکس آلومینیوم قراضه و آهن با آمونیاک، این فلزات حل نمیشوند و حلال نیستند و به صورت نامحلول باقی می‌مانند. از آنجا که نقره عنصر الکتروپوزیتیو قوی است به روش با مس حذف میگردد.

حذف اکثر ناخالصی‌ها توسط عنصر های مانند( کبالت، نیکل و روی) با وسیله عوامل استخراج کننده  صورت می‌گیرد.

این عامل حاوی:

یک اکسین حاوی 7- تتراپروپیلن – 8 – هیدروکسی کوئینولین است که استخراج کننده کیلیت دهنده با مکانیسم تعویض کاتیونی است

که به وسیله این فرمول باعث استخراج فلز میشود

در این واکنش، R-HQ بیانگر LIX 26 و علامت بار نشانه فاز آلی است. پس از حذف ناخالصی‌ها مس فلزی به روش ترسیب الکتریکی و توسط کاتد صفحه‌ای مسی و آند پلاتینی بازیابی می‌شود.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.