فرآوری ضایعات

فرآوری ضایعات و تهیه ضایعات

فرآوری ضایعات فرآوری ضایعات در واقع یکی از تخصص های مهم در فرآیند تولید شمش فولاد از ضایعات است. بدون شک به مهارت فرآیند جمع آوری بستگی دارد. شناخت تجهیزات آنها و توانایی ذاتی تجهیزات ... ادامه مطلب