تشخیص چدن از آهن

تشخیص چدن از آهن

تشخیص چدن از آهن تشخیص چدن از آهن عنصری خالص است که خلوص آن را به فلزی غیر کاربردی برای استفاده در صنایع مختلف تبدیل می کند. افزودن مقدار کمی عناصر غیر فلزی مانند کربن ... ادامه مطلب